Loading images...

opracowania metodyczne

ss

Źródło ilustracji: https://www.haikudeck.com/ocenianie-ksztatujce-uncategorized-presentation-L0tvk72kpB#slide3

Opracowała: Janina Snarska, nauczyciel metodyk języka polskiego Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Niniejszy materiał skierowany jest do nauczycieli polonistów bądź nauczycieli innych przedmiotów, czy też nauczycieli nauczania początkowego. Przedstawia w zarysie najważniejsze zagadnienia dotyczące zastosowania koncepcji oceniania, wspierającego proces uczenia się, czyli ocenianie kształtujące.

Celem prezentacji jest:
· zapoznanie z 5 strategiami oceniania kształtującego (OK), które dostarczają nauczycielom informacji na temat postępów w nauce dokonanych przez dzieci i pomagają w planowaniu kolejnych etapów nauczania.
· zachęcenie do wprowadzenia OK na lekcjach, by budować na zajęciach atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Załącznik: Ocenianie kształtujące w edukacji polonistycznej. J. Snarska