Loading images...

17 lutego 2012 r. Stowarzyszenie wspólnie z Katedrą Filologii Polskiej i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego przy wsparciu AWPL zorganizowało wycieczkę edukacyjną, w której wzięło udział 37 polonistów i innych pracowników oświatowych i placówek kulturowych. W programie zwiedzania znalazł się barokowy zespół klasztorny w Pożajściu oraz Kowno. Wycieczkę literacką po mieście „Śladami Mickiewicza w Kownie” przygotował znany przewodnik wileński dr Józef Szostakowski. W drugiej połowie dnia uczestnicy wycieczki edukacyjnej wysłuchali w Kowieńskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras) wykładu doc. dr Haliny Turkiewicz Motywy Mickiewiczowskie w twórczości współczesnych poetów wileńskich.

 

Zdjęcie 1. Siarczysty poranek w Pożajściu.

Zdjęcie 2. Mroźny, ale fascynujący spacer śladami Mickiewicza w Kownie.

Zdjęcie 3. Wykład doc. dr Haliny Turkiewicz.