Loading images...

26 kwietnia – 27 kwietnia 2012 r. odbyła się I Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. Temu przedsięwzięciu przyświecały słowa Janusza Korczaka: Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie…

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Miniolimpiady było Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, a Wileńska Szkoła Średnia im. W. Syrokomli otworzyła swe gościnne podwoje dla uczniów i nauczycieli z 28 szkół miasta Wilna oraz rejonów wileńskiego, trockiego, solecznickiego i święciańskiego.

W czasie, gdy uczniowie zmagali się w zawodach polonistycznych, towarzyszący im nauczyciele wzięli udział w seminarium „Pomysły metodyczne do pracy z podręcznikiem do kształcenia literackiego w klasie 8 Czytam, więc jestem autorstwa K. Syrnickiej i B. Dajnowicz”, które poprowadziły autorki tego podręcznika doc. dr K. Syrnicka i starszy nauczyciel języka polskiego B. Dajnowicz.

 

Wyniki Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie

26-27 kwietnia 2012 r.

Wilno

I miejsce – Magdalena Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka – Anna Niewierowska

II miejsce – Marlena Zienkiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczyciel –  Stanisław Stankiewicz

II miejsce – Urszula Adaszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, nauczycielka –  Alicja Rosowska

III miejsce – Małgorzata Michalkiewicz, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, nauczycielka – Krystyna Stankevičienė

III miejsce – Gabriela Szejbak , Szkoła Średnia im. S. Konarskiego, nauczycielka – Jolanta Pacyno

III miejsce – Robert Matulewicz, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka – Czesława Janavičienė

 

Wyróżnienia:

  • Olgierd Duchniewicz, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka –  Grażyna Koczan
  • Karolina Franckiewicz, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, nauczycielka – Alicja Pieślak
  • Meri Nahapetyan, Szkoła Podstawowa w Mościszkach, nauczycielka – Danuta Czerniawska
  • Elżbieta Bartoszewicz, Szkoła Średnia w Awiżeniach, nauczycielka – Alicja Segen
  • Ewelina Bartosewicz, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, nauczycielka – Renata Slavinskiene
  • Tomasz Suchodolski, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka – Irena Szostak
  • Marta Voitkevičiūtė, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka – Ewa Żylińska
  • Adriana Wołosewicz, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka – Łucja Minowicz
  • Robert Strukiel, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, nauczyciel – Oswald Kuźmicki
  • Aneta Szytel, Szkoła Średnia im. S. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka –  Teresa Michajłowicz

   Komisja Sprawdzająca