Loading images...

Z ogromną  radością witamy nowych członków, którzy pragną się włączyć do działalności naszego Stowarzyszenia. Bardzo liczymy na współpracę i różne formy spotkań twórczych i zaangażowanych zawodowo polonistów, ponieważ takie spotkania służą wymianie doświadczeń.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać nauczyciele języka polskiego, wykładowcy i inni pracownicy z dziedziny oświaty i kultury, których działalność zawodowa lub zainteresowania wiążą się z nauczaniem języka polskiego, a także osoby prawne, których działalność jest związana z nauką języka polskiego oraz popularyzacją kultury polskiej.

Osoba pragnąca zostać członkiem Stowarzyszenia powinna złożyć do Zarządu pisemny wniosek. Zarząd rozpatrzy ten wniosek oraz udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Za członka Stowarzyszenia uznaje się osobę, która zapłaciła jednorazową opłatę za przystąpienie (5 EUR), płaci roczną składkę członkowską (5 EUR rocznie) i uczestniczy w działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może mieć również członków honorowych, przyjmowanych podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Stowarzyszeniu przysługuje prawo do zakładania filii i przedstawicielstw w Republice Litewskiej i innych państwach.

Wniosek członka SPL