Loading images...

17 kwietnia 2015 roku w gościnnych murach Progimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się IV Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII.
Mottem tegorocznej Miniolimpiady były słowa wielkiego Polaka, Patrona szkoły, która współorganizawała to przedsięwzięcie, Jana Pawła II: Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Zamierzeniem organizatorów było więc nakłonienie uczniów-ósmoklasistów do refleksji nad wartością naszej kultury narodowej oraz do pogłębiania wiedzy z tego zakresu. Gospodarze szkoły przygotowali nawiązujący do motta Miniolimpiady program artystyczny na powitanie gości oraz uczczenie laureatów. Treść zadań pisemnych – testu i wypracowania – dla uczestników eliminacji konkursowej również nawiązywała do polskiej kultury narodowej w jej konkretnych przejawach.

W roku bieżącym do zawodów olimpijskich przystąpiło 35 uczestników z Wilna (16), Trok (1), rejonów wileńskiego (10), solecznickiego (7) oraz święciańskiego (1). Komisja sprawdzająca wyłoniła 6 laureatów oraz dodatkowo wyróżniła dyplomami 7 innych uczestników.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce
Katarzyna Jachimowicz, Szkoła Średnia im. J. Lelewela, nauczycielka Regina Sinkiewicz

II miejsce
Elżbieta Titaniec, Szkoła Podstawowa w Rakańcach, nauczycielka Teresa Dulko
Justyna Rożewicz, Szkoła Średnia w Lazdynai, nauczycielka Jolanta Kuźmicka

III miejsce
Gabriela Kristina Jakubėnaitė, Wileńska Pawilniska Szkoła Podstawowa, nauczycielka Mirosława Naganowicz
Justyna Mieczkowska, Szkoła Średnia w Trokach, nauczycielka Aleksandra Sawicka
Daniel Romanowski, Gimnazjum im. A. Mickiewicza, nauczycielka Aneta Polakiewicz

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali:
1. Justyna Andruszkiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka Irena Szostak
2. Justyna Turuta, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka Jolanta Pacyno
3. Aneta Komoliubio, Gimnazjum im. J. I Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka Regina Paszuta
4. Karina Grzybowska, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka Danuta Korkus
5. Tomasz Maksymowicz, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka Lucyna Jaglińska
6. Dorota Sokołowska, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka Janina Kuckienė
7. Damian Michalczonok, Gimnazjum im. J. I Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka Wanda Andruszaniec

Stowarzyszenie Polonistów na Litwie serdecznie dziękuje Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie oraz Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna za wsparcie finansowe przedsięwzięcia.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

 

123456789101112131415