Loading images...

12-13 listopada 2015 r. na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyło się seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego Wychowanie do lektury we współczesnej szkole, które prowadzili goście z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:
• prof. dr hab. Agnieszka Zofia Kłakówna – znany polski dydaktyk, mający wieloletnie doświadczenie pracy w szkole, współautorka programu nauczania języka polskiego „To lubię” oraz serii podręczników pod tym samym tytułem.
• prof. dr hab. Adam Regiewicz – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, badacz o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach, zajmujący się m.in. rolą mediów we współczesnej edukacji.

W warsztatach wzięło udział 31 nauczycieli języka polskiego ze szkół Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz święciańskiego, wykładowcy oraz studenci polonistyki LUE.

Podczas dwudniowego seminarium omówione zostały następujące tematy:
1. Wychowanie do lektury – kryteria dobierania tekstów, sposoby czytania.
2. Sposoby czytania powieści Michaela Endego Niekończąca się historia.
3. Komparatystyka kulturowa.
4. Sposoby czytania opowiadania Grzegorza Olszańskiego Cerber.
5. Sposoby czytania dramatu Fridricha Dürrenmatta Fizycy.
6. Sposoby czytania powieści poetyckiej Byrona Giaur w kontekście filmu Alexa Proyasa Kruk.

Prof. dr hab. Agnieszka Zofia Kłakówna przedstawiła uczestnikom seminarium swoją koncepcję kształcenia humanistycznego we współczesnej szkole, omówiłą kryteria doboru lektur i ich fragmentów, które poruszają ponadczasowe tematy i aktualne dla uczniów problemy, pokazała możliwości czytania fragmentów różnych utworów metodą „przez lupę“, która służy aktywizacji myślenia i wyobraźni uczniów. Prof. dr hab. Adam Regiewicz zapoznał słuchaczy z założeniami i metodami komparatystyki kulturowej, które zakładają analizę i interpretację utworu literackiego (lub jego fragmentu) w kontekście innych tekstów kultury, zwłaszcza audiowizualnej (np. filmu).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Oświaty i Nauki RL oraz we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji.

DSCN4391 DSCN4389 DSCN4387 DSCN4386