Loading images...

13 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej odbyła się V Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów klas VIII na Litwie. Celem Miniolimpiady było sprawdzenie wiedzy i umiejętności wśród uczniów klas VIII szkół polskich na Litwie oraz motywowanie uczniów do doskonalenia swojej wiedzy z zakresu języka polskiego oraz literatury i kultury. Mottem tegorocznej Miniolimpiady były słowa Lucyny Krzemienieckiej: Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat. W ten sposób organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na fakt, że rok 2016 jest na Litwie ogłoszony Rokiem Bibliotek. Zamierzeniem organizatorów było też nakłonienie uczniów do refleksji na temat roli książki w życiu człowieka, dlatego treść zadań – wypracowania i testu – nawiązywała do historii książki oraz jej znaczenia dla współczesnej młodzieży.

W roku bieżącym do zawodów olimpijskich przystąpiło 40 uczestników z Wilna (19), Trok (6), rejonów wileńskiego (10), solecznickiego (3) oraz święciańskiego (2). Komisja sprawdzająca wyłoniła 6 laureatów oraz dodatkowo wyróżniła dyplomami 7 innych uczestników.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce  –  Agnieszka Jankiewicz, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, nauczyciel  Oswald Kuzmicki

II miejsce  – Aleksander Pietkiewicz, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka  Danuta Korkus

II miejsce –  Agata Parwicka,  Gimnazjum w Pogirach, nauczycielka Walentyna Treszczyńska

III miejsce – Milena Jermakowicz, Gimnazjum im. Św. Kazimierza w Miednikach, nauczycielka Renata Jočienė

III miejsce – Justyna Pilecka, Szkoła Podstawowa w Duksztach, nauczycielka Irena Żygis

III miejsce – Gabriela Wojniłło, Progimnazjum im. Jana Pawła II, nauczyciel Stanisław Stankiewicz

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali:

  1. Aneta Jaglińska, Szkoła Średnia im. S. Konarskiego, nauczycielka Lucyna Jaglińska
  2. Łukasz Skórko, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli, nauczycielka Danuta Korkus
  3. Tomasz Sokołowski, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli, nauczycielka Danuta Korkus
  4. Natalia Urbanowicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II, nauczyciel Stanisław Stankiewicz
  5. Michał Szypkowski, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach, nauczycielka Regina Jaświn
  6. Ewa Novickaitė, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, nauczycielka Irena Komar
  7. Sofija Tomaszewicz, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, nauczyciel Oswald Kuźmicki

 

Fot. Bartosz Frączak

Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_001 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_002 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_005 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_020 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_021 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_025 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_038 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_043 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_045 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_046 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_048 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_050 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_055 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_057 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_059 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_063 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_065 Kolonia_Wilenska_Bartosz_Fratczak_066