Loading images...

11 maja 2017 roku w gościnnych murach Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach odbyła się już szósta Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów klas VIII. Projekt ten ogarnia swoim zasięgiem wszystkie szkoły polskie na Litwie, gdzie się odbywa kształcenie na poziomie podstawowym. Miniolimpiada z jednej strony pozwala nauczycielom sprawdzić i porównać sprawności i wiedzę uczniów na poziomie edukacji podstawowej w klasie 8, a z drugiej – motywuje uczniów do lepszego poznawania języka ojczystego i kultury polskiej, w przyszłości do udziału w Olimpiadzie Języka Polskiego na Litwie.  W roku bieżącym do zawodów przystąpiło 38 uczestników. Na podstawie ich prac pisemnych – testu i wypracowania – komisja sprawdzająca wyłoniła laureatów oraz dodatkowo wyróżniła dyplomami siedmioro uczestników. Dzięki hojnemu wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Związkowi Polaków na Litwie, samorządowi rejonu trockiego, firmie „Mylida”, Stowarzyszeniu Polonistów na Litwie, starostwu gminy Stare Troki, Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie dostali nagrody, które ułatwią dalsze samokształcenie młodych miłośników języka i kultury polskiej. O przebiegu VI Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie można przeczytać w artykule Ireny Orłowej pt. Miniolimpiadzie patronował Tadeusz Kościuszko [http://zpl.lt/2017/05/miniolimpiadzie-patronowal-tadeusz-kosciuszko/].

 

Zwycięzcami VI Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie zostali:

I miejsce

Maria Żukowska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka Elwira Bielawska

II miejsce

Bartosz Borowski, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka Elwira Bielawska

Reta Samonczik, Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka Jolanta Pacyno

III miejsce

Kamila Zujewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka Anna Gryškevičienė Eliza Piotrowska, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczyciel Stanisław Stankiewicz

Dorota Rud, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka Łucja Minowicz

 

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali:

 

Monika Łosińska, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, nauczycielka Janina Wołkowa

Wanesa Szawlis, Gimnazjum im. T. Konwickiego w Bujwidzach, nauczycielka Teresa Gajlun Gabriela Jackiewicz, Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie, nauczycielka Regina Sinkiewicz

Dariusz Tamaszewski, Szkoła w Lazdynai w Wilnie, nauczycielka Jolanta Kuźmicka

Katarzyna Żuromska, Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, nauczycielka Joanna Szczygłowska

Paula Jowita Juškevičiūtė, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, nauczycielka Irena Orłowa

Mateusz Wincel, Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, naucz. Wisława Gawerska-Żwirblis