Loading images...

15.05.2019 – VIII Miniolimpiada języka polskiego i literatury

11.05.2017 – Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów klasy VIII
13.04.2016 – V Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów klas VIII
22.01.2016 – Walne zebranie członków Stowarzyszenia Polonistów na Litwie
12-13.11.2015 – Seminarium metodyczne dla nauczycieli „Wychowanie do lektury we współczesnej szkole”
25-26.04.2015 – Warsztaty z kultury żywego słowa w Akademii Teatralnej w Białymstoku
17.04.2015 – IV Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII
13.03.2015 – Konkurs na scenariusz lekcji języka polskiego z zastosowaniem edukacji filmowej
16.01.2015 – Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Polonistów na Litwie
30.10.2014 – Warsztaty twórczego pisania dla uczniów klas VIII
25-26.09.2014 – Seminarium metodyczne dla nauczycieli „Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego”
15.04.2014 – III Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klasy VIII
18.02.2014 – Seminarium metodyczne dla nauczycieli z cyklu „Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkołach średnich”
04.12.2013 – Seminarium metodyczne dla nauczycieli z cyklu „Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkołach średnich”
12.11.2013 – Spotkanie metodyczne nauczycieli
18.10.2013 – Walne zebranie członków SPL
17-18.04.2013 – II Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie
12.04.2013 – Przyjemne z pożytecznym. Wycieczka polonistów do Białegostoku
19.02.2013 – Warsztaty polonistyczne „Formy pracy z tekstem O. Tokarczuk Prawiek i inne czasy w szkole średniej”
30.10.2012 – Walne zebranie Stowarzyszenia Polonistów
26-27.04.2012 – I Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie
17.02.2012 – Wycieczka edukacyjna do Kowna
06.10.2011 – Pierwsze spotkanie członków Zarządu SPL z polonistami