Loading images...

 

Zamieszczone projekty planów dydaktycznych (lit. ilgalaikiai planai) są propozycją rozkładu treści nauczania w klasach 5-9 w roku szkolnym 2020-2021. Przygotowując projekty planów, uwzględniono podstawę programową języka polskiego na Litwie 2008 r., podręczniki wydawnictwa Šviesa (Kaunas) oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Niniejsza propozycja jest eksperymentem metodycznym, w ramach którego również będą wypróbowane treści odnawianej w 2020-2021 roku podstawy programowej.

Nauczyciele, wykorzystujący podane materiały, powinni dostosować je do wymagań zatwierdzonych przez radę metodyczną szkoły, w której pracują oraz wskazać autorów wykorzystywanych planów (np.: Planą parengė // Planą pritaikė).

W końcu roku szkolnego 2020-2021 odbędzie się ewaluacyjne spotkanie metodyczne w celu omówienia realizacji niniejszych planów i możliwości ich udoskonalenia.

Klasa 5. Język polski i literatura. Plan dydaktyczny. 2020-2021

Klasa 6. Język polski i literatura. Plan dydaktyczny. 2020-2021

Klasa 7. Język polski i literatura. Plan dydaktyczny. 2020-2021

Klasa 8. Język polski i literatura. Plan dydaktyczny. 2020-2021

Klasa 9 (I gimn.). Język polski i literatura. Plan dydaktyczny. 2020-2021