Loading images...

Działalność Stowarzyszenia Polonistów na Litwie jest reglamentowana przez ustawy i uchwały państwowe Republiki Litewskiej oraz przez Statut Stowarzyszenia. Statut został zarejestrowany w krajowym Rejestrze Osób Prawnych 11 czerwca 2011 r. (kod 30263599) oraz zatwierdzony przez Walne Zebranie członków SPL w 2012 roku. Uwagi i propozycje dotyczące treści i sformułowań aktualnego Statutu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną info@polonista.lt.

Statut Stowarzyszenia Polonistów na Litwie

Polonistų asociacijos įstatai