Loading images...

W dniach 17-18 kwietnia 2013 roku w gościnnych murach Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się już druga Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów klas VIII. Można więc ośmielić się na stwierdzenie, że organizowanie takich zawodów dla ósmoklasistów powoli staje się tradycją, gdyż olimpiada już dwa lata z rzędu cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników z Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz święciańskiego. Stowarzyszenie Polonistów zamierza nadal organizować tego typu imprezy, które ożywiają polski kalendarz wydarzeń kulturalno-oświatowych na Wileńszczyźnie, mobilizują do pracy i samokształcenia uczniów szkół podstawowych na poziomie progimnazjalnym, upowszechniają wśród nich wiedzę o kulturze, języku i życiu współczesnym Polaków w kraju i za granicą.

W roku bieżącym do zawodów olimpijskich przystąpiło 42 uczestników. Na podstawie ich prac pisemnych – testu i wypracowania – komisja sprawdzająca wyłoniła laureatów oraz dodatkowo wyróżniła dyplomami dwanaścioro uczestników. Dzięki hojnemu wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie dostali nagrody, które ułatwią dalsze samokształcenie młodych miłośników języka i kultury polskiej.

A oto zwycięzcy:

I miejsce

Łukasz Ciunajtis, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli, nauczycielka Łucja Minowicz

II miejsce

 Dominika Wasilewska, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli, nauczycielka Łucja Minowicz

Agnieszka Litwinowicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza, nauczycielka Stanisława Wielisiejczyk

III miejsce

Faustyna Zawalska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza, nauczycielka Elwira Bielawska

Izabela Maksymowicz, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego, nauczycielka Lucyna Jaglińska

Rafał Tuczkus, Szkoła Średnia im. J. Lelewela, nauczyciel Oswald Kuźmicki

 

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali

 1. Edgar Zubel, Szkoła Średnia im. J. Lelewela, nauczyciel Oswald Kuźmicki
 2. Monika Geglis, Szkoła Podstawowa w Rzeszy, nauczycielka Lilia Ogint
 3. Emilia Urbanowicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II, nauczycielka Lilia Tomaszewicz
 4. Sabina Zdanowicz, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka Bożena Bandalewicz
 5. Joanna Raczewska, Szkoła Średnia w Ławaryszkach, nauczycielka Anna Burbo
 6. Wioletta Radlinskaite, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka Krystyna Witlicka
 7. Sabina Butrymowicz, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka Bożena Bandalewicz
 8. Małgorzata Bogdanowicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II, nauczyciel Stanisław Stankiewicz
 9. Marzena Osińska, Szkoła Średnia w Rukojniach, nauczycielka Łucja Kuzborska
 10. Marcin Piskułow, Szkoła Średnia w Lazdynai, nauczycielka Jolanta Kuźmicka
 11. Ewelina Błudnicka, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego, nauczyciel Wiesław Aganauskas
 12. Jowita Szyszkowska, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka Bożena Bandalewicz