Loading images...

4 grudnia 2013 r. na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyło się drugie seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego zrealizowane w ramach projektu Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkołach średnich, dofinansowanego z programu MSZ RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. 

W seminarium udział wzięło 26 nauczycieli z różnych szkół Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Przeprowadzone zajęcia zostały poświęcone dwu różnym tematom: pierwszy – zagadnieniom polskiej grzeczności językowej, które wymagają szczególnej uwagi na lekcjach języka polskiego w wielojęzycznym środowisku wileńskim, drugi – nowym pomysłom interpretacyjnym i metodycznym w pracy z obowiązkową lekturą szkolną. Oba one wiażą się z tematami kręgu zagadnień „Człowiek wśród wartości”:

 

Temat 1.  Polska grzeczność językowa na tle innych kultur. Ujęcie językoznawcze i opracowanie metodyczne tematu. Wykład i warsztaty prowadziła doc. dr Irena Masojć.

Temat 2.  Duchowa bezdomność – wartość czy udręka? Tomasz Judym dawniej i dziś. Propozycje interpretacji i form pracy z tekstem S. Żertomskiego „Ludzie bezdomni”. Wykład prowadziła doc. dr Halina Turkiewicz, warsztaty – nauczyciel ekspert Danuta Szejnicka.

 

Materiały seminarium w najbliższym czasie zostaną zamieszczona na stronie www.polonista.lt