Loading images...

18 lutego 2014 r. w ramach projektu Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkołach średnich realizowanego przez Stowarzyszenie Polonistów na Litwie odbyło się kolejne seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Wzięło w nim udział 29 nauczycieli języka polskiego z różnych szkół Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Szkolenia odbyły się w murach Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Tematyka seminarium dotyczyła innowacji w treściach podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole średniej, a mianowicie nawiązywała do wybranych tematów z kręgu zagadnień „Człowiek wśród ludzi”:

 

Temat 1. Komunikacja językowa w społeczeństwie. Wywiad jako gatunek dziennikarski. Ujęcie językoznawcze i opracowanie metodyczne tematu. Wykład i warsztaty prowadziła dr Henryka Sokołowska.

Temat 2. „Wieża” G. Herlinga-Grudzińskiego jako studium cierpienia i samotności. Wykład prowadziła doc. dr Halina Turkiewicz.

Temat 3. Trudne pielgrzymowanie do pełni człowieczeństwa. „Wieża” G. Herlinga-Grudzińskiego. Konteksty. Warsztaty prowadziła nauczyciel ekspert Anna Jasińska.

 

Materiały seminarium w najbliższym czasie zostaną zamieszczona na stronie www.polonista.lt