Loading images...

1. ZARZĄD

 

Danuta Szejnicka  

prezes SPL

Metodyk w Dziale Kształcenia Językowego i Artystycznego w Centrum Rozwoju Kształcenia (Ugdymo plėtotės centras), nauczyciel ekspert języka polskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Tel.:(+370) 612 36511, (+370 5) 2109827, e-mail: d.szejnicka@polonista.lt 

 

 

 

dr Henryka Sokołowska

przewodnicząca zarządu

 

Wykładowca w Centrum Języka, Kultury i Dydaktyki Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Tel. (+370) 685 66 282,
e-mail: h.sokolowska@polonista.lt

 

 

 

Anna Jasińska

członek zarządu

Nauczyciel ekspert języka polskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Tel.: (+370) 61128853,
e-mail: a.jasinska@polonista.lt 
 

 

Danuta Korkus

członek zarządu

Nauczyciel ekspert języka polskiego w Szkole Średniej im. W. Syrokomli w Wilnie
Tel.: (+370) 65278528,
e-mail: d.korkus@polonista.lt

 

doc. dr Irena Masojć

członek zarządu

Kierownik Centrum Języka, Kultury i Dydaktyki Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Tel. (+370) 652 41 849,
e-mail: i.masojc@polonista.lt

 

2. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie Polonistów na Litwie obecnie liczy 64 członków – nauczycieli języka polskiego w przedszkolu, progimnazjum i szkołach podstawowych (11 osób), średnich (29 osób) i gimnazjach (20 osób) – w Wilnie (14 osób), rejonie wileńskim (35 osób), rejonie trockim (5 osoba) i rejonie święciańskim (1 osoba). Ponadto w szeregach Stowarzyszenia działają nauczyciele akademiccy (3 osoby) i pracownicy placówek kulturalnych (1 osoba). Zwoływane raz do roku walne zebranie wszystkich członków – to najwyższa władza Stowarzyszenia, mająca uprawnienie do podejmowania uchwał.