Loading images...

12 listopada 2013 r. w Centrum Rozwoju Edukacji (Ugdymo plėtotės centras) odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego zrealizowane przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie oraz Szkolnego Punktu Przedmiotów Ojczystych w Wilnie.

Temat spotkania – Internetowe zasoby edukacyjne i szkolenia dla nauczycieli online, oferowane przez instytucje wspomagające polską oświatę w kraju i za granicą. Gościem spotkania był Sebastian Nowakowski, nauczyciel skierowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Zaprezentował on internetowe zasoby edukacyjne zarówno z gotowymi scenariuszami lekcji, jak i innymi materiałami edukacyjnymi (grami, wywiadami, artykułami, filmami itp.), które pozwalają znacznie uatrakcyjnić lekcje języka polskiego. Materiały te można pobrać bez opłaty i wykorzystywać na lekcjach języka polskiego. 

Uczestnicy spotkania metodycznego mieli możliwość zapoznania się z działalnością Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą, porównania jej z programem nauczania języka polskiego na Litwie oraz zapoznania się z zawartością różnych portali edukacyjnych, na których można znaleźć mnóstwo pomysłów na przygotowanie ciekawych lekcji.