Loading images...

15 kwietnia 2014 r. w Szkole Średniej im. J. Lelewela w Wilnie odbyła się III Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla klas VIII.

Mottem tegorocznej Miniolimpiady są słowa Kornela Makuszyńskiego: Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem.

W olimpiadzie wzięło udział 37 uczniów z Wilna (15), rejonu wileńskiego (10), rejonu solecznickiego (9) i rejonu trockiego (3). 

Wyniki III Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie 2014