Loading images...

25-26 września 2014 r. na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyło się seminarium metodyczne dla nauczycieli języka polskiego Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego, które prowadził znany polski dydaktyk, współautor najnowszej podstawy programowej nauczania języka polskiego oraz kilku serii podręczników języka polskiego – prof. dr hab. Witold Bobiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W warsztatach wzięło udział  26 nauczycieli języka polskiego ze szkół Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz święciańskiego, wykładowcy oraz studenci polonistyki LUE.

Podczas dwudniowego seminarium omówione zostały następujące tematy:

  1. Analiza i interpretacja dzieła filmowego jako szkoła interpretacji tekstów kultury.
  2. Film jako kontekst interpretacyjny w lekturze dzieł literackich.
  3. Praca z adaptacją filmową dzieła literackiego.

W charakterze materiału ilustracyjnego w czasie warsztatów wykorzystano następujace dzieła filmowe (lub ich fragmenty): Zezowate szczęście (1960, reż A. Munk), Katedra (2002, reż. T. Bagiński), Pan Tadeusz, (1999, reż. A. Wajda), Romeo i Julia (1996, reż. B. Luhrmann), Ogniem i mieczem (1999, reż. J. Hoffman), Forrest Gump (1994, reż. R. Zemeckis) i in.

Uczestnicy seminarium nie tylko otrzymali wiele konkretnych przykładów wykorzystania różnych filmów na lekcjach języka polskiego, ale też lepiej poznali narzędzia analizy dzieł filmowych i opanowali technikę przekładu literatury na język filmu.

Nauczyciele uczestniczący w warsztatach zobowiązali się do podzielenia wyniesionym z warsztatów doświadczeniem w szkolnych oraz rejonowych kołach metodycznych polonistów. Ostatnim etapem projektu będzie konkurs na scenariusz lekcji (cyklu lekcji) języka polskiego z wykorzystaniem filmu, którego warunki zostaną ogłoszone na stronie www.polonista.lt.

 

Materiały seminarium w najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie www.polonista.lt

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Oświaty i Nauki RL.

 

EF_1 EF_2 EF_3 EF_4 EF_5 EF_6 EF_7 EF_8 EF_9 EF-10 EF-11 EF_12