Loading images...

W grudniu 2014 Stowarzyszenie Polonistów na Litwie zorganizowało konkurs na scenariusz lekcji (cyklu lekcji) z wykorzystaniem edukacji filmowej. Celem konkursu było zmotywowanie nauczycieli do poszukiwania nowych form pracy z wykorzystaniem filmu (dokumentalnego, fabularnego, animowanego) oraz do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniem.
Laureatami konkursu zostali:

Joanna Szczygłowska (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego), temat lekcji: Polacy i Żydzi – kłopotliwe sąsiedztwo? (z wykorzystaniem filmu A. Cywińskiej Cud purymowy, 2000)

Łucja Czetyrkowska (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego), temat lekcji: Wizerunek śmierci w średniowieczu (z wykorzystaniem fragmentu filmu I. Bergmana Siódma pieczęć, 1957)

Lech Różanowski (Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach), temat lekcji: Dramat w dramacie. Chwilowe sukcesy bohatera tytułowego w tragedii W. Szekspira „Hamlet” (z wykorzystaniem fragmentu filmu F. Zeffirelliego Hamlet, 1990)

Nagrody książkowe oraz dyplomy zostały wręczone laureatom 13 marca 2015 r. podczas Dnia Języka Polskiego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Ich scenariusze w najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.polonista.lt