Loading images...

W 2014 roku Stowarzyszenie Polonistów na Litwie realizowało projekt Warsztaty twórczego pisania dla uczniów klas VIII, który był dofinansowany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy. To przedsięwzięcie, którego koordynatorami były dr Henryka Sokołowska i Danuta Szejnicka, zorganizowane zostało z myślą o uczniach klas ósmych wszystkich szkół polskich na Litwie: z Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i szyrwinckiego i składało się z dwóch etapów.

I etap, podczas którego uczniowie pisali rozprawki na temat: Wartości życiowe, o które warto walczyć, odbył się w szkołach. Spośród wypracowań pisanych na etapie szkolnym nauczyciele poloniści w każdej szkole wytypowali najlepsze prace, które zostały przesłane do Zarządu SPL. Na ich podstawie osoby prowadzące warsztaty stworzyły program warsztatów dostosowany do potrzeb uczniów.

Natomiast w ramach II etapu (krajowego) 30 października 2014 roku na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyły się warsztaty twórczego pisania dla wytypowanych przez szkoły uczniów. Były to całodzienne warsztaty w grupach, prowadzone przez polonistkę z Wileńskiej Szkoły Średniej im. W. Syrokomli, nauczycielkę ekspert Danutę Korkus i dr Irenę Masojć, wykładowczynię polonistyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

W programie warsztatów były przewidziane następujące zajęcia:

1. Szkoła tworzenia tekstu pisanego – zgodnie z wymaganiami gatunku.
2. Analiza tematu tekstu, sposoby jego rozwijania i wyczerpania w wypracowaniu.
3. Budowa akapitu, osiąganie spójności tekstu.
4. Szata językowa tekstów uczniowskich. Zagadnienia stylu, poprawności i kultury języka.

Podczas warsztatów uczniowie doskonalili swoje umiejętności tworzenia tekstu, pracowali w grupach, analizowali rozprawki, które napisali podczas I etapu projektu. W czasie zajęć grupą uczniów opiekowały się studentki III roku filologii polskiej. Na zakończenie szkoleń uczniowie otrzymali zadanie domowe. Musieli samodzielnie napisać rozprawkę na zadany temat. Zadanie wymagało zastosowania umiejętności, nabytych podczas warsztatów. Autorzy trzech najlepszych prac pisemnych: Damian Michalczonk z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, Ewelina Zwieriewa ze Szkoły Średniej im. św. Jana Bosko w Jałówce i Dorota Sokołowska ze Szkoły Średniej im. W. Syrokomli oraz pięciu wyróżnionych: Alfred Andruszkiewicz z Mejszagoły, Gabriela Boroszko i Kornelia Mordosaitė z Miednik, a także Alina Tomaszewicz i Aneta Komolubio z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego zostali nagrodzeni podczas Dnia Języka Polskiego 13 marca 2015 roku, który był organizowany przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

 

DSCN4211 DSCN4213 DSCN4216 DSCN4217 DSCN4219 DSCN4223 DSCN4224 DSCN4225 DSCN4226 DSCN4228 DSCN4231 DSCN4234 DSCN4238 DSCN4239 DSCN4240 DSCN4241 DSCN4243 DSCN4246