Loading images...

1

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 8.

Autor: Bożena Ustjanowska

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Temat lekcji: Przydawka – przyjaciółką rzeczownika

Lekcja jest kontynuacją zajęć z rozdziału Składnia dla klasy 8. Podczas lekcji uczeń utrwali wiedzę o przydawce, jej sposobach wyrażania, miejscu w zdaniu oraz uświadomi jej rolę w budowie opisu.

Załącznik: Przydawka – przyjaciółką rzeczownika. Klasa 8