Loading images...

4 5

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 9.

Temat lekcji: Analiza i interpretacja dramatu Moliera Świętoszek

Autor: Renata Slavinskienė

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Jest to cykl lekcji poświęcony analizie i interpretacji dramatu Moliera Świętoszek. Podane materiały zostały dostosowane do nauczania zdalnego. Podczas zajęć uczeń dokona analizy literackiej tekstu, wskaże wydarzenia kluczowe dramatu, scharakteryzuje bohaterów drugoplanowych. Po obejrzeniu ekranizacji dramatu zredaguje recenzję. Wykorzystując zdobyte podczas zajęć umiejętności, uczeń zredaguje pracę pisemną – charakterystykę Tartuffe’a, głównego bohatera utworu.

Załącznik: Scenariusz zajęć Analiza i interpretacja dramatu Moliera Świętoszek. Klasa 9.