Loading images...

22 stycznia 2016 r. w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4) odbyło się kolejne walne zebranie członków Stowarzyszenia Polonistów na Litwie.
Zebranie poprzedziło zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Wiecznie młoda! Sztuka polska na przełomie XIX i XX w.” oraz warsztaty metodyczne pt. Interpretacje obrazów. Malarskie środki wyrazu, które przeprowadziła nauczycielka metodyk plastyki z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

Na porządek dzienny zebrania złożyły się dwa punkty:
1. Sprawozdanie prezesa SPL Danuty Szejnickiej z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
2. Prezes SPL przedstawiła plan działalności na rok 2016. W kwietniu br. SPL planuje zorganizowanie V Miniolimpiady Języka Polskiego dla klas VIII (osoby odpowiedzialne – Danuta Szejnicka i Henryka Sokołowska). Do Fundacji „pomoc Polakom na Wschodzie złożony został wniosek na wyjazd edukacyjny dla nauczycieli języka polskiego do Krakowa pt. Lekcja muzealna w edukacji polonistycznej (w razie sfinansowania wyjazdu za jego organizację będą odpowiedzialne Irena Masojć, Regina Paszuta i Wanda Andruszaniec). SPL planuje też udział w konkursie projektów stowarzyszeń organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji.