Loading images...

„Droga donikąd” Mackiewicza – cykl lekcji

Autor: Janina Snarska
Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka, Anna Jasińska.
Zaprezentowany cykl lekcji dotyczy powieści „Droga donikąd” Józefa Mackiewicza i odnosi się do wybranych zagadnień z obszernej problematyki utworu. Cykl obejmuje pięć jednostek
lekcyjnych bez uwzględnienia długoterminowych prac domowych oraz propozycji prac twórczych. Do każdej lekcji przygotowany został zestaw fragmentów powieści, umieszczonych w
załącznikach. Dobrze, aby uczniowie korzystali na lekcjach z tekstu „Drogi donikąd”, powtórzyli wiadomości obejmujące okres II Rzeczpospolitej, bolszewizmu, sowietyzacji, okupacji Kresów
Wschodnich.
Narzędzie powstało w trakcie projektu przygotowanego przez Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie, scenariusze przygotowane w świetle nowej podstawy programowej.

Cykl lekcji wg powieści Mackiewicza „Droga donikąd”

Załącznik 1. „Droga donikąd” Mackiewicz

Załącznik 2. „Droga donikąd” Mackiewicz

Załącznik 3. „Droga donikąd” Mackiewicz

Załącznik 4. „Droga donikąd” Mackiewicz

Załącznik 5. „Droga donikąd” Mackiewicz

Załącznik 6. „Droga donikąd” Mackiewicz