Loading images...

2 3

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 7.

Temat lekcji: Pośrednio o bohaterach. Analiza i interpretacja fragmentów utworu Jacka Podsiadły Rozdzialik czwarty, w którym poznajemy domy sióstr Świniarskich.

Autor: Bożena Ustjanowska

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Lekcja jest kontynuacją zajęć z cyklu lekcji Śladami cywilizacji – dom. Podczas zajęć uczeń dokona analizy i interpretacji fragmentów utworu J. Podsiadły, scharakteryzuje bohaterki fragmentu i określi wartości ważne dla nich. Wykorzystując zebrane podczas lekcji słownictwo i przykłady literackie, uczeń zredaguje opis miejsca.

Załącznik: Analiza i interpretacja fragmentów utworu J. Podsiadły. Klasa 7